אותיות א ב כתב

About Author

נווה שגב

נווה שגב – הוא יוצר של פונטים שהשתמשתי באותיות לצביעה.